top of page
Namnlös.png

 

Jag heter Linda Jonsson. I min bok vill jag belysa frågorna
kring tablett beroende kopplat till svenska sjukvården.

 

I Sverige i dag finns det över 65 000 läkemedelsberoende jag
var en av dom. Jag vill bryta tystnaden kring förskrivningen av
narkotikaklassade läkemedel som i dag är ett lika stort
problem i Europa som i Nordamerika.

 

Vems ansvar är det när en människa blivit beroende av
föreskrivna läkemedel är det läkaren som förskrivit som bär
ansvaret? eller är det patientens egna ansvar. I mitt fall var
det över 40 olika läkare över tid allt ifrån en vanlig
allmänläkare till en privatläkare. I mitt fall var det apoteket
som larmade och räddade mitt liv då jag fått utskrivet 1600
tabletter på två veckor vilket gjorde att jag dog tre gånger
under en och samma natt.

 

Med min bok vill jag visa att det går att vända sin historia ta
tillbaka ett liv som varit förlorat och bryta ett familjetrauma.
Det går att ta sig ur ett beroende och hitta ett nytt sätt att
leva. Det går att börja tycka om sig själv och därmed ändra sin
självbild och bli en bättre version av sig själv.

 

Att förstå sina överlevnadsstrategier gör att du inte längre
lever för att just överleva utan kan börja leva livet som det
faktiskt ska levas, med glädje och kärlek.

bottom of page