top of page

Med min bok vill jag visa att det går att vända sin historia ta
tillbaka ett liv som varit förlorat och bryta ett familjetrauma.
Det går att ta sig ur ett beroende och hitta ett nytt sätt att
leva. Det går att börja tycka om sig själv och därmed ändra sin självbild och bli en bättre version av sig själv.

KOMMER SNART

bottom of page